ЗА НАС

Адвокатска кантора „Петрова&Минков“ е създадена с цел да удовлетвори бързо, качествено и коректно потребностите на клиентите си от правна защита, като гарантира по максимално най-добрия начин техния интерес и отговоря своевременно и компетентно на всичките им въпроси. Екипната ни структура позволява да работим с клиентите си от разстояние,  дори и когато те са в чужбина. По този начин им пестим време и разходи. Стремим се винаги, дори и в най-натовареният ни график, да осигурим на клиентите ефективна, навременна и адекватна професионална помощ или консултация.Основните стъпки, върху които сме изградили и продължаваме да градим имиджа си ,са:
Професионализъм.

Въпреки необятната и постоянно променяща се правна материя,  ние Ви гарантираме, че по всеки казус се отделят и използват  необходимото време, усилия и  контакти, за да решим проблема,защитавайки и гарантирайки максимално интереса Ви;
Бързина и адекватно поведение.В забързаното ежедневие, непрекъснато променящото се законодателство и бюрократична система, бързината е важен фактор. Но ние знаем, че спонтанният, първичен и непроверен  отговор, често се оказва погрешен-затова  НЕ предлагаме това. Ние осигуряваме адекватна,  навременна, добре проверена и съобразена със законодателните рамки информация за решението на Вашия казус.
Безпристрастност. Умеем да  разграничаваме личното отношение към казуса от неговото професионално решаване.Приоритетната ни задача е защита интересите на клиентите ни с всичко възможни законови способи.
Конфиденциалност.Тайната между адвокат и клиент,  за нас  не е просто законов принцип, а морална отговорност, която спазваме и към която стриктно се придържаме .