Консултации и правна защита в областта на авторското право и сродните му права.
Изготвяне на издателски договори, договори за уреждане на отношенията с носители на авторски и сродни права, договори за отстъпване на изключително или неизключително право на използване на произведения на авторското право.