Консултация и подготовка на документи за придобиване и промяна в статута на пребиваване на чужденци в РБ.
Регистрация на търговско представителство на чуждестранни юридически лица пред БТП.