Цялоста защита в изпълнителното производство, включваща издаване на изпълнителен лист, образуване на изпълнително дело пред съдебен изпълнител за събиране на просрочени парични и други задължения. Обжалване действията и актовете на съдебния изпълнител.