Правно обслужване, представителство и подготовка на документи, свързани с регистрацията на търговски марки и други обекти на индустриална собственост в Патентното ведомство;
Изготвяне и консултации  на договори за франчайз и други;