Процесуално представителство пред съдебните органи на територията на България във всички инстанции, както и пред Арбитражния съд на Българската Търговско-промишлена палата и други ad hoc арбитражни съдилища;